Systemy i integracja:

Przyszłość Smart City w naszej ocenie to korzyść dla mieszkańców wynikająca z wygodnych i inteligentnych rozwiązań wdrażanych w miastach.

Wierzymy, że rozwiązania dedykowane są często najlepszym wyborem w zakresie systemów i produktów, a współpraca od fazy projektowej do wykonawczej pozwala na zapewnienie oczekiwanego rezultatu.

Dziękujemy za wyrażone zainteresowanie ofertą i prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OFERTY
APLIKACJE MOBILNE
PARTNERS

SYSTEMY POD KLUCZ 

Wspólnie z partnerami IT realizujemy kompleskowe dostawy systemów i zabezpieczamy infrastrukturę potrzebną dla projektów.

Znajdujemy optymalne rozwiązania.

Kontakt z systemami Dropel:

 

email: systems@dropel.pl

Wdrożenia dla projektów realizowanych z partnerami IT

PILNE PYTANIA TECHNICZNE

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem biura w Krakowie tel.: 0048 12 623 72 56

SOLARI DI UDINE SPA

ITS

PDM

VMS

SYSTEMY

www.solari.it

SYNERGIN SP. Z O.O.

Digital Signage

Odpowiedzialna za projekt www.spotin.pl

Projektowanie

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Realizacja

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Smart City

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© 2019 BY DROPEL SP. Z O.O.