Smart ITS

Najnowsze podejście do ITS zakłada wykorzystanie już istniejących źródeł danych, produktów, ich użycie w formie dostosowanej do potrzeb, tak aby samo wdrożenie ITS nie było jedynie dostawą najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku, ale stanowiło balans pomiędzy najnowszą technologią a realnymi potrzebami miast.

Projektowanie

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Realizacja

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Smart City

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© 2019 BY DROPEL SP. Z O.O.