oferta

USŁUGI DORADCZE

 

Projektowanie

Wdrażanie

Dostawy i uruchomienie

Konserwacja i utrzymanie

Optymalizacja kosztów

USŁUGI UTRZYMANIA I SERWISU I GWARANCJI

Specjalistyczne prace serwisowe dla produktów z zakresu ITS

Specjalistyczne prace serwisowe dla zakresów branży drogowej

SYSTEMY - INTEGRACJE

 

Dostawy i uruchomienie kompletnych systemów

Utrzymanie systemów i aplikacji

Serwis i monitoring urządzeń peryferyjnych

Konserwacja i utrzymanie usług w chmurze

IoT - produkty 

 

Dostawy i uruchomienie elementów

Serwis i monitoring urządzeń peryferyjnych

Konserwacja i utrzymanie produktów

INSTALACJA
DOSTAWY
OBSŁUGA
UTRZYMANIE
Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych E-KUBE
OBSŁUGA STREF PŁATNEGO 
PARKOWANIA

 

Dostawy parkomatów i systemów parkingowych

Uruchomienie projektów SPP

Zarządzanie SPP

Serwis i monitoring urządzeń

Konserwacja i utrzymanie urządzeń

Konserwacja i utrzymanie parkingów

OBSZAR BUDOWNICTWA

Specjalistyczne prace:

Bitumiczne

Betonowe

Posadzki asfaltowe

Asfalty lane

Produkty z betonu

SYSTEMY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ / VMS

 

Projektowanie

Wdrażanie

Dostawy i uruchomienie

Konserwacja i utrzymanie