top of page
OBSŁUGA
STREF PŁATNEGO 
PARKOWANIA

Dostawy parkomatów i systemów parkingowych

Uruchomienie projektów SPP

Zarządzanie SPP

Serwis i monitoring urządzeń

Konserwacja i utrzymanie urządzeń

Konserwacja i utrzymanie parkingów

STACJE ŁADOWANIA EKUBE

INSTALACJA 

DOSTAWY 

OBSŁUGA

UTRZYMANIE

W TRYBIE OPERATORA

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych E-KUBE

Stacje ładowania z terminalami płatniczymi

USŁUGI UTRZYMANIA 

SERWIS

GWARANCJA

WSPARCIE

Specjalistyczne prace serwisowe dla produktów z zakresu ITS

Specjalistyczne prace serwisowe dla zakresów branży drogowej

SYSTEMY i OPROGRAMOWANIE

SOPPIX PARKINGI

 

Dostawy i uruchomienie kompletnych systemów do obsługi procesu kontroli i windykacji w obszarze SPP i poza SPP

Utrzymanie systemów i aplikacji

Serwis i monitoring urządzeń peryferyjnych

Konserwacja i utrzymanie usług w chmurze

SYSTEMY - INTEGRACJE

 

Dostawy i uruchomienie kompletnych systemów

Utrzymanie systemów i aplikacji

Serwis i monitoring urządzeń peryferyjnych

Konserwacja i utrzymanie usług w chmurze

IoT - produkty 

 

Dostawy i uruchomienie elementów

Serwis i monitoring urządzeń peryferyjnych

Konserwacja i utrzymanie produktów

SYSTEMY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ / VMS

 

Projektowanie

Wdrażanie

Dostawy i uruchomienie

Konserwacja i utrzymanie

USŁUGI DORADCZE

 

Projektowanie

Wdrażanie

Dostawy i uruchomienie

Konserwacja i utrzymanie

Optymalizacja kosztów

bottom of page