SOPPIX System

Wielomodułowa platforma integracyjna dla rozwiązań parkingowych

Our Server SOPPIX solution build with Modules which you can easily plug in and plug out depending on actual demand (cloud solution delivered as SaaS)
Request for information - please contact by email with: systems(at)dropel.pl

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OFERTY
APLIKACJE MOBILNE
PARTNERS

SYSTEMY POD KLUCZ 

Wspólnie z partnerami IT realizujemy kompleskowe dostawy systemów i zabezpieczamy infrastrukturę potrzebną dla projektów.

Znajdujemy optymalne rozwiązania.

Kontakt z systemami Dropel:

 

email: systems@dropel.pl

Wdrożenia dla projektów realizowanych z partnerami IT

PILNE PYTANIA TECHNICZNE

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem biura w Krakowie tel.: 0048 12 623 72 56

SOLARI DI UDINE SPA

ITS

PDM

VMS

SYSTEMY

www.solari.it

SYNERGIN SP. Z O.O.

Digital Signage

Odpowiedzialna za projekt www.spotin.pl

Projektowanie

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Realizacja

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Smart City

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© 2019 BY DROPEL SP. Z O.O.